Si u Krijua LORES+ Sistemi i Parë i Referimit të Kredive në Shqipëri

Një nga sfidat që bizneset hasin më shpesh është pikërisht sigurimi i financimit për investimet që a...

29 May 2023

Ne e kuptojmë se marrja e financimit mund të jetë një rrugëtim i vështirë

A jeni një ndërmarrje e vogël dhe e mesme (SME) që po lufton për të marrë fonde nga bankat apo insti...

24 January 2023

Financim për bizneset e reja – Cila është mënyra më e shpejtë e përfitimit?

Gjithnjë e më shumë ekonomia digjitale dhe financimi online po merr një rëndësi të madhe, financimi ...

12 March 2024

Kredia Mikro Fast: Mundësia e shpejtë e financimit për bizneset mikro

Një nga faktorët më të rëndësishëm të rritjes së një biznesi janë financimet e favorshme dhe të shpe...

07 September 2023

Përse ju duhet një kredi e gjelbër biznesi?

Kreditë e gjelbërta sjellin avantazhe ekonomike dhe mjedisore për të gjitha. Me anë të një kredie të...

01 June 2023

Platformat Fintech si LORES+ po ndryshojnë mënyrën se si SME-të aksesojnë financimin

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME) janë shtylla kurrizore e shumë ekonomive në mbarë botën, por ...

24 January 2023

Qasje Inovatore ndaj Financimit për Gratë Sipërmarrëse: Si LORES+ po bën një Ndryshim

Pabarazia gjinore është një çështje e rëndësishme që vazhdon në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë ...

24 January 2023

Going Green: Si ndikojnë Investimet dhe Financimi i Gjelbër në Shqipëri

Ndërsa bota bëhet gjithnjë e më e vetëdijshme për ndikimin e ndryshimeve klimatike, ka një lëvizje n...

24 January 2023