Deklarata e privatësisë

Mirë se vini në LORES+ ("Platforma"), e operuar nga Creative Business Solutions ("LORES+", "ne", "ne" ose "jonë"). Ne e respektojmë privatësinë tuaj dhe jemi të përkushtuar të mbrojmë të dhënat tuaja personale. Kjo Deklaratë e Privatësisë ("Deklaratë") përshkruan se si ne mbledhim, përdorim dhe zbulojmë informacione nga dhe rreth jush kur përdorni Platformën.

1. Informacioni që mbledhim 

Ne mund të mbledhim të dhëna personale nga dhe rreth jush në mënyrat e mëposhtme: 

 • Regjistrimi i llogarisë: Kur krijoni një llogari (“Llogari”) në platformë, ne mbledhim emrin tuaj, adresën e emailit, emrin e biznesit, adresën e biznesit, numrin e telefonit dhe informacione të tjera që jepni. 
 • Aplikimi për kredi: Kur aplikoni për një financim në Platformë, ne mbledhim informacione rreth biznesit tuaj, duke përfshirë informacionin financiar dhe të përgjithshëm. 
 • Komunikimet: Nëse na kontaktoni ose komunikoni me ne përmes Platformës, ne mund të mbledhim informacione në lidhje me komunikimin tuaj, duke përfshirë emrin tuaj, adresën e emailit dhe çdo informacion tjetër që jepni. 
 • Informacioni i mbledhur automatikisht: Ne mund të përdorim cookie, sinjalizues ueb dhe teknologji të tjera të ngjashme për të mbledhur automatikisht informacione në lidhje me përdorimin tuaj të Platformës, duke përfshirë adresën tuaj IP, llojin e shfletuesit, llojin e pajisjes, faqet që shikoni dhe informacione të tjera në lidhje me ndërveprimin tuaj me Platforma. 

2. Si e përdorim ne informacionin tuaj 

Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme: 

 • Për të ofruar platformën: Ne përdorim informacionin tuaj për të operuar, mirëmbajtur dhe përmirësuar Platformën, duke përfshirë përpunimin e aplikacioneve për hua dhe për të komunikuar me ju në lidhje me llogarinë tuaj dhe aplikacionet për kredi. 
 • Për të komunikuar me ju: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për t’ju dërguar komunikime marketingu dhe mesazhe të tjera, duke përfshirë përditësime dhe informacione rreth Platformës. 
 • Për të përmbushur detyrimet ligjore: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të qenë në përputhje me ligjet, rregulloret dhe procesin ligjor në fuqi, dhe për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e LORES+ ose të tjerëve. 
 • Për qëllime të tjera: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllime të tjera, siç lejohet me ligj ose me pëlqimin tuaj. 

3. Si e ndajmë informacionin tuaj 

Ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja personale me palët e mëposhtme: 

 • Ofruesit e shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta që kryejnë shërbime në emrin tonë, të tilla si përpunimi i pagesave, analiza e të dhënave dhe shërbimet e marketingut. 
 • Partnerët e biznesit: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit, të tilla si bankat dhe institucionet e tjera financiare, në lidhje me aplikimet për kredi dhe shërbimet përkatëse. 
 • Kërkesat ligjore: Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj nëse kërkohet nga ligji ose procesi ligjor, ose nëse besojmë me mirëbesim se një zbulim i tillë është i nevojshëm për të qenë në përputhje me ligjet, rregulloret ose procesin ligjor në fuqi, ose për të mbrojtur të drejtat, pronën , ose sigurinë e LORES+ ose të tjerëve. 

4. Zgjedhjet tuaja 

Ju mund të hiqni dorë nga marrja e komunikimeve të marketingut nga ne duke ndjekur udhëzimet në ato komunikime ose duke na kontaktuar në [email protected] . Ju lutemi vini re se edhe nëse zgjidhni të mos merrni komunikime marketingu, ne përsëri mund t’ju dërgojmë komunikime jo-marketing, si p.sh. komunikime në lidhje me llogarinë tuaj ose aplikimet për financim. 

5. Ruajtja e të dhënave 

Ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat janë mbledhur ose siç kërkohet nga ligjet ose rregulloret në fuqi. 

6. Siguria e të Dhënave 

Ne marrim masa të arsyeshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga aksesi, përdorimi dhe zbulimi i paautorizuar dhe jemi në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret e sigurisë së të dhënave të vendosura nga Republika e Shqipërisë. Megjithatë, asnjë metodë transmetimi përmes internetit ose ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt dhe ne nuk mund të garantojmë sigurinë absolute të të dhënave tuaja personale. 

7. Fëmijët 

Platforma nuk është menduar për fëmijët nën moshën 18 vjeç dhe ne nuk mbledhim me vetëdije të dhëna personale nga fëmijët nën moshën 18 vjeç. Nëse mësojmë se kemi mbledhur të dhëna personale nga një fëmijë nën moshën 18 vjeç, ne do të marrim hapat për të fshirë informacionin sa më shpejt të jetë e mundur. 

8. Ndryshimet në këtë Deklaratë 

Ne mund ta përditësojmë këtë Deklaratë herë pas here për të pasqyruar ndryshimet në praktikat tona të privatësisë ose ligjet në fuqi. Ne do të postojmë deklaratën e përditësuar në platformë dhe do të tregojmë datën efektive të deklaratës së përditësuar. Përdorimi i vazhdueshëm i Platformës nga ana juaj pas datës efektive të Deklaratës së përditësuar përbën pranimin tuaj të Deklaratës së përditësuar. 

9. Na kontaktoni 

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë Deklaratë ose praktikat tona të privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në hello@loresplus