Overdraft

Përmirëso Likuiditetin.
Bli më shumë Inventar.

A keni probleme për të paguar faturat e përditshme, pagat,
apo keni nevojë për më shumë para për të blerë inventar të ri?


Overdrafti është një instrument financiar afatshkurtër i bazuar në

qarkullimin tuaj vjetor që rrit likuiditetin gjatë sezonit të ngadaltë

ose ju ndihmon të rrisni biznesin tuaj duke blerë inventar.

Më shumë para në dorë
për të menaxhuar
pagesat e përditshme.

Qarkullimi juaj vjetor

Baza për Overdraft-in tuaj